بسم الله الرحمن الرحیم

 

دراین پست که تماما از کتب اهل سنت نقل نموده شده درباره افترای ناروایی است که جناب عایشه به رسول خدا صل الله علیه وآله زده است و بزرگان سنت نظیر بخاری و مسلم و امام احمد بن حنبل هرکدام در کتب خود به طرق و شیوه متفاوتی بیان کردند

 

در صحیح بخاری «العیدین والتجمل» باب « الحراب والدرق یوم العید» یعنی نواختن و دایره زدن به سند خود از عایشه نقل می کند : روزی رسول خدا بر من وارد شد و در نزد من دو کنیز بود که غتای بعاث(نام خواننده ای)می خواندند رسول خدا آمده و بر بستر به پهلو دراز کشید و صورت خود را برگرداند دراین هنگام ابابکر وارد شد . مرا (عایشه) نهی کرد وگفت که در نزد رسول خدا سازهای شیطانی !!؟؟ پس عایشه به آن دو کنیز اشاره کرد . آنان خارج شدند و آن روز روز عید بود و مردم در بیرون می خواندند و می نواختند من از رسول خدا درخواست کردم (برویم وآن ها را ببینیم ).... پس مرا بر پشت خود نشاند و من صورتم را بر صورت او نهادم و او به مردم می گفت دور شوید و کنار بروید تا آن جا که به من گفت کافی است گفتم بلی گفت پس برو

 

((مسلم نیز در صحیح خود کتاب« صلاه العیدین» باب «الرخصه فی اللعب» به طریق مختلف و گوناگون و احمد بن حنبل در مسندش ج6ص۸۴و طحاوی در مشکل الآثار ج1ص117 با اختلافی در لفظ و ترمذی در صحیح ج۲ باب مناقب عمر حدیثی بدین مضمون نقل کرده ))


سوال یک : آیا عقل می پذیرد که ۲زن مغنیه در خانه رسول خدا غنا بخوانند و دف و ضرب بزنند اگر چه روز عید است وپیامبر ساکت باشند و آنان را نهی نکنند ولی ابابکر قبح این عمل را بفهمد و به عایشه بگوید این سازهای شیطانی چیست که در نزد رسول خدا می زنی و پیامبر خدا متوجه این قباحت و زشتی عمل نشود چگونه ممکن است ؟؟؟!!!

 

سوال دوم: آیا شما در میان مردان مسلمان یک نفر را می شناسید که ( با اندک اعتقاد و ایمانی که دارد)راضی باشد به اینکه مردم او را در حالی ببینند که صورت در صورت همسر جوانش گذاشته است و حال چگونه می توان پذیرفت که رسول خدا صل الله علیه وآله که اصل ایمان و اعتقاد و منبع غیرت و حیا الهی است اجازه دهد مردم همسرش را در آن حال ببینند؟؟!!!

 

اللهم العن الجبت والطاغوت و ومن کل مال میلهم